កំពង់ឆ្នាំង មានសាលារបស់​សម្តេចតេជោ និងសម្តេចកិត្តិព្រិទ្ធ​បណ្ឌិត ជិត ២០០ខ្នង!

កំពង់ឆ្នាំង មានសាលារបស់​សម្តេចតេជោ និងសម្តេចកិត្តិព្រិទ្ធ​បណ្ឌិត ជិត ២០០ខ្នង!

ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង៖ គិតមកបច្ចុប្បន្ន ខេត្ត​កំពង់​ឆ្នាំង បានទទួលអំណោយដ៏​ថ្លៃថ្លាជា​សាលារៀន​​ពីសម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រី​ និងសម្តេចកិត្តិព្រិទ្ធបណ្ឌិត ប៊ុន រានី ហ៊ុនសែន ​ជិត ២០០ខ្នង ស្មើជាង ១០០០​បន្ទប់ ដែលសាងសង់ស្ទើរគ្រប់កន្លែង រហូតដល់ទីជនបទ។ វត្តមានសាលារៀនរបស់សម្តេចតេជោ និងសម្តេចកិត្តិព្រឹទ្ធបណ្ឌិត​ទាំងនេះ បានធ្វើឱ្យវិស័យអប់រំទូទាំងខេត្តកំពង់ឆ្នាំង និយាយដោយឡែក និងនិយាយជារួម បានកើនឡើងកម្រិតខ្ពស់ ព្រោះអត្រាបោះបង់សាលា បានកាត់បន្ថយ។


Comments