ដំណើរកម្សាន្តមួយណាសាកសមនិងអ្នក?

ដំណើរកម្សាន្តមួយណាសាកសមនិងអ្នក?

ដូចអ្នកទាំងអស់គ្នាបានដឹងហើយ ថាមនុស្សយើងម្នាក់ៗតែងតែចង់ធ្វើដំណើរកំសាន្តទៅកន្លែងមួយដែលមានអារម្មណ៏ថាស្រស់ស្រាយ តែកន្លែងក៏មានខុសៗគ្នាដែរ តាមបុគ្គលចិត្តចង់។ថ្ងៃនេះខ្ញុំលើកនិយាយពីការកំសាន្តជាច្រើនបែបជូនអ្នកទាំងអស់គ្នានៅខាងក្រោម:

1, បែបព្រៃឈើធម្មជាតិ

ជាកន្លែងដែលស្ងប់ស្ងាត់ មានទេសភាពស្អាត និងជួយអោយអ្នកមានអារម្មណ៏ថាស្រស់ស្រាយ។

2, បែបតាមឆ្នេរសមុទ្រ

ជាកន្លែងដែលមានភាពអូរអរនៅពេលថ្ងៃ តែតាមឆ្នេរនីមួយៗ។ ជាកន្លែងដែលយើងមានអារម្មណ៏ថាស្រួលខ្លួន ស្តាប់ស្នូរទឹកសមុទ្រ មិនថាមានមនុស្សច្រើនយ៉ាងណាឡើយ គឺតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រនៅតែមានមនុស្សមួយចំនួននិយមចូលចិត្ត។


Braka Tum

590 Blog posts

Comments