អុញនោះ ! ប្រេងសាំងបន្តឡើងថ្លៃទៀតហើយ

ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការកំណត់ថ្លៃប្រេងឥន្ធនៈ ត្រូវលក់រាយតាមស្ថានីយចាប់ពីថ


Heng Chomroeun

279 Blog posts

Comments