ដឹងអត់? កម្ពុជាបានតម្កល់រូបសំណាកអង្គរវត្តមាសមួយនៅ U.N

ដឹងអត់? កម្ពុជាបានតម្កល់រូបសំណាកអង្គរវត្តមាសមួយនៅ U.N

រូបចម្លាក់ប្រាសាទអង្គរវត្តមាសមួយរបស់កម្ពុជា ត្រូវបានរៀបចំដាក់តាំងជាអចិន្ត្រៃយ៍នៅទីស្នាក់ការអង្គការសហប្រជាជាតិ នៅទីក្រុងញូវយ៉ក។

ការដាក់តាំងនូវរូបចម្លាក់ប្រាសាទអង្គរវត្តនៅទីស្នាក់ អ.ស.ប នេះ នឹងបង្ហាញអំពីវប្បធម៌សំបូរបែប និងជួយជំរុញវិស័យទេសចរណ៍របស់កម្ពុជា ព្រមទាំងជួយជំរុញវប្បធម៌ចម្រុះផ្សេងៗក្នុងចំណោមរដ្ឋសមាជិកនៃអ.ស.ប៕


Braka Tum

590 Blog posts

Comments