អ្នកស្រឡាញ់ឡានត្រៀមខ្លួនឬនៅ? រថយន្តអគ្គិសនី Hyundai លើកដំបូងនឹងមកដល់នារដូវក្ដៅប៉ុន្មានខែខាងមុខនេះ

អ្នកស្រឡាញ់ឡានត្រៀមខ្លួនឬនៅ? រថយន្តអគ្គិសនី Hyundai លើកដំបូងនឹងមកដល់នារដូវក្ដៅប៉ុន្មានខែខាងមុខនេះ

ក្រុមហ៊ុន Hyudai ត្រៀមរួចជាស្រេចក្នុងការបក់រលកធំរុញច្រានរថយន្តអគ្គិសនីផលិតចេញដំបូងគេរបស់ក្រុមហ៊ុនខ្លួននាឆ្នាំខាងមុខនេះ ហើយវានឹងចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងលេខ ៥ គឺឈ្មោះ loniq 5។ខាង Korean Car Blog បានផ្តិតរូបជាលក្ខណៈជាក់លាក់ពីរបីសន្លឹកយកមកចុះផ្សព្វផ្សាយ អំពីរថយន្ត loniq 5 ដែលផ្អែកលើគំនិតថ្មីហៅថា Hyundai ៤៥។ រូបភាពនោះគឺបានមកពីខាង Hyundai នៅអូទ្រីសដែលចាប់ផ្ដើមបង្ហើតទំព័រឲ្យអតិថិជនបញ្ជាទិញ និងអនុញ្ញាតឲ្យអតិថិជនធ្វើការកក់ប្រាក់មុនខ្ទង់ ១,២០០ដុល្លារអាមេរិក ដោយគិតរហូតដល់ចុងខែនៃខែខាងមុខនេះ។


Braka Tum

590 Blog posts

Comments