ធ្លាយ​រឿង Messi ​ទិញ​អាផាតមិន ​តម្លៃ​ជិត​១០​លាន​ដុល្លារ​នៅ​អាមេរិក​រួច​ហើយ​

ប្រភព​នៅ​អេស្ប៉ាញ ​បាន​ប្រកាស​ថា​ខ្សែ​ប្រយុទ្ធ Lionel Messi ​បាន​ទិញ​អាផាតមិន ​រួច​ទៅ​ហើយ​នៅ​សហរដ្ឋ​អាមេរិក


Heng Chomroeun

279 Blog posts

Comments