ព្រោះខ្ញុំគ្មានអ្នកស្រលាញ់

ព្រោះខ្ញុំគ្មានអ្នកស្រលាញ់

ដើរផ្សារ មើលកុន ទិញរបស់ដែលខ្លួនស្រលាញ់ជាចំណូលចិត្តរបស់ខ្ញុំ។ មិត្តភក្ដិឬអ្នកផ្ទះតែងតែស្ដីឱ្យខ្ញុំថាចូលចិត្តចំណាយពេលវេលានិងលុយខ្ជះខ្ជាយខ្លាំងណាស់។

មិនប្រាកដទេ! ព្រោះថាក្រៅពីដើរផ្សារខ្ញុំក៏ទៅហាត់កីឡា ចូលរួមសកម្មភាពសង្គមមកច្រើនណាស់ហើយ។ ចំណុចនេះខ្ញុំមិនបានចាយពេលឥតប្រយោជន៍ឡើយ គ្រាន់តែអ្នកមិនដឹង។ ខ្ញុំចូលចិត្តស្លៀកពាក់ស្អាតៗព្រោះធ្វើឱ្យខ្ញុំមានអារម្មណ៍ល្អ ប៉ុន្ដែខោអាវចាស់ៗខ្ញុំមិនបានយកទៅបោះចោលទេ។ ខ្ញុំធ្លាប់ប្រមូលវាយកទៅឱ្យមូលនិធិសប្បុរសធម៌ពីរបីដងរួចហើយ។ជាការពិតខ្ញុំជាមនុស្សស្រលាញ់ខ្លួនឯងណាស់ ចូលចិត្តធ្វើអ្វីដើម្បីខ្លួនជាច្រើន ហើយខ្ញុំអាចធ្វើអ្វីបានទាំងអស់ដើម្បីឱ្យខ្ញុំរីករាយ។ ខ្ញុំចំណាយពេលដើរកម្សាន្តជាច្រើន ដើរហើរម្នាក់ឯងស្វែងរកសេរីភាពរបស់ខ្ញុំរហូតប្រាក់ខែតិចតួចជាប្រចាំរបស់ខ្ញុំមិនសូវសល់នោះទេ តែខ្ញុំដូរបាននូវសេចក្ដីសុខផ្លូវចិត្តខ្ញុំមកវិញ។

 


Braka Tum

590 Blog posts

Comments