សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ផ្ញើសារពាក់ព័ន្ធ នឹងការផ្តល់វ៉ាក់សាំង ជូន ជនរួមជាតិ ដោយមិនគិតថ្លៃ

ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា សម្តេចតេជោហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រី​នៃកម្ពុជា កាលពីព្រឹកថ្ងៃ១៤ ខែធ្នូ ឆ្នា


Po Lo

125 Blog posts

Comments